Zakład Materiałów Funkcjonalnych

Indukcyjny piec próżniowy VIM-LAB 2,5 - 20

Rozwiń
 • Temperatura ciekłego stopu do 2000°C.
 • Bezdotykowy system pomiaru temperatury topionego materiału.
 • Możliwość topienia wsadu w atmosferze ochronnej
 • Możliwość stosowania tygli ceramicznych lub grafitowych
Masa wsadu 0,7 - 2,5 kg
Maksymalne podciśnienie 10x5-5mbara
Możliwość topienia pierwiastków wysoce reaktywnych

Zwiń

Indukcyjny piec próżniowy VIM-LAB 50-60

Rozwiń
Masa wsadu 10 - 50 kg
Maksymalne podciśnienie 10x5-5mbara

Zwiń

Piec łukowy MAM-1

Rozwiń
Masa wsadu 5 - 20 kg
Maksymalna temperatura ciekłego stopu 3500°C
Natężenie prądu łuku 3A - 180A
Atmosfera ochronna argon o wysokiej czystości
Możliwość topienia pierwiastków wysoce reaktywnych

Zwiń

Młyn planetarny Pulverisette 6(Fritsch)

Rozwiń
  Młyn planetarny Pul
verisette 6 (Fritsch)
prędkość obrotowa do 600 obr/min

Zwiń

Maszyny odlewnicze taśm amorficznych

Rozwiń

Melt spinner laboratoryjny (IMN)

Wydajność do 2 kg/cykl
Max. prędkość obrotowa bębna 1300 obr/min
Max. szerokość taśmy 20 mm

Półprzemysłowy melt spinner o wysokiej wydajności (IMN)

Wydajność do 20 kg/cykl
Max. prędkość obrotowa bębna 2000 obr/min
Max. szerokość taśmy 20 mm
 • unikatowa zasada działania oparta o podawanie ciekłego metalu na dolną powierzchnię metalowego bębna
 • proces odlewania sterowany komputerowo

Półprzemysłowy melt spinner o wysokiej wydajności (IMN)

Wydajność do 150 g/cykl
Max. prędkość obrotowa bębna 1300 obr/min
Max. szerokość taśmy 10 mm
 • odlewanie w atmosferze gazu ochronnego
 • proces odlewania sterowany komputerowo

Zwiń

Obróbka cieplna

Rozwiń

Laboratoryjny piec pionowy do obróbki cieplno–magnetycznej (IMN)

Max. temperatura obróbki 600°C
Max. natężenie pola magnetycznego poprzecznego - 160 kA/m,
podłużnego - 5 kA/m
Max. średnica rdzenia 70 mm
Sterowanie procesem obróbki Ręczne lub automatyczne
 • umożliwia obróbkę cieplną rdzeni w poprzecznym lub podłużnym polu magnetycznym albo bez pola
 • obróbka w atmosferze ochronnej
 • możliwość równoczesnej obróbki rdzeni o łącznej masie do 3 kg

Laboratoryjny piec poziomy do obróbki cieplno–magnetycznej (IMN)

Max. temperatura obróbki 650°C
Max. natężenie pola magnetycznego 160 kA/m
Szybkość chłodzenia 5 – 40°C/min
Sterowanie procesem obróbki Ręczne lub automatyczne
 • umożliwia obróbkę cieplną rdzeni w poprzecznym lub podłużnym polu magnetycznym albo bez pola

Piec do obróbki cieplnej i cieplno–magnetycznej o dużej pojemności (Heraus)

Max. temperatura obróbki 800°C
Szybkość chłodzenia 5 – 10°C/min
Atmosfera ochronna azot lub argon
Masa rdzeni obrabianych równocześnie
 • do 600 kg (bez podłużnego pola magnetycznego)
 • do 300 kg (przy obróbce w podłużnym polu magnetycznym)

Piec wysokotemperaturowy typu HT 1800 (Linn High Therm GmbH)

Wymiary komory pieca 110 mm x 170 mm x 160 mm
Umożliwia kontrolowane grzanie i chłodzenie materiałów w zakresie 100°C - 1820°C
 • zastosowanie odpowiedniej atmosfery redukującej pozwala na prowadzanie procesów z materiałami silnie korodującymi oraz z materiałami wybuchowymi i łatwopalnymi
 • możliwa praca bez atmosfery ochronnej
 • w piecu zainstalowano dodatkowo układ pozwalający na wygrzewanie materiałów w ultra czystej atmosferze ochronnej

Próżniowy piec do obróbki cieplnej

Max. temperatura obróbki 1400°C
Max. średnica próbki 30mm
Sterowanie procesem obróbki automatyczne
 • zobróbka w podciśnieniu rzędu 5x10-5 mbar
 • możliwa obróbka w atmosferze ochronnej

Zwiń

Profesjonalna linia do preparatyki zgładów metalograficznych (STRUERS)

Rozwiń

Secotom 15

Secotom 15 to przecinarka stołowa o wysokich parametrach eksploatacyjnych, w których udanie połączono najnowszą technologię cięcia precyzyjnego z wszechstronnością zastosowań i łatwością obsługi. Przecinarka Secotom pozwala na precyzyjne i bez odkształceń plastycznych cięcie metali, materiałów ceramicznych i kompozytowych, węglików spiekanych, elementów elektronicznych, kryształów, materiałów biologicznych, minerałów itp.

Tegramin 25

Szlifierko-polerka Tegramin oferuje nowatorskie rozwiązania, aby poprawić wyniki preparatyki i ułatwić pracę z różnorodnymi materiałami. Wytrzymała i sztywna konstrukcja zapewnia wysoką jakość preparatyki i niezawodną pracę. Automatyczna kontrola procesu gwarantuje wysoką powtarzalność wyników. Urządzenie to dzięki zastosowaniu nowoczesnych ściernic pozwala na preparatykę materiałów o twardości od 30 HV do 2000 HV.

Cito Press 10

Prasa CitoPress-10 jest zaawansowaną, elektrohydrauliczną, jednocylindrową, programowalną prasą od inkludowania na gorąco materiałów o średnicy do 20 mm. Urządzenie oferuje całkowitą kontrolę procesu oraz bazę metod inkludowania.

Zwiń

Szlifierka zadaniowa (FAS Głowno)

Rozwiń
Wymiary robocze stołu elektromagnetycznego 200 mm x 500 mm
Skok wrzeciennika ściernicy 0,01 mm - 0,1 mm
(skok jednostronny, automatyczny)
Prędkość przesuwu stołu do 800 mm/min
Obroty wrzeciennika 2000 obr/min

Zwiń

Laserowy ploter tnący FB 750 (CadCam Technology)

Rozwiń
Najwyższej klasy przemysłowe źródło laserowe CO2
Oprogramowanie ApS-Ethos (CAM) pozwalające na importowanie projektów z popularnych programów CAD
Maksymalna głębokość cięcia w tworzywach sztucznych: 12 mm
Możliwość cięcia taśm metalicznych o grubości do 40 ƒµm

Zwiń

Magneśnica impulsowa (Magnet-Physik GmbH)

Rozwiń
Max. energia 5000 Ws/10000 Ws
Max. napięcie 2000 V
Max. prąd 25 000 A

Zwiń

Kalorymetr typu DSC 404C Pegasus (Netzsch)

Rozwiń
Umożliwia badania
 • DTA - różnicowa analiza termiczna
 • DSC - skaningowa kalorymetria różnicowa
 • DSC-Cp - skaningowa kalorymetria różnicowa z możliwością wyznaczenia ciepła właściwego
Temperatura pracy -150°C do 1500°C
Atmosfera próżnia wstępna i atmosfera argonu
Pojemność tygli (PtRh,Al2O3) max. 85 ml
Szybkości nagrzewania/studzenia (K/min) 0,1 – 50
Praca w trybie izotermicznym i/lub liniowego nagrzewania/studzenia

 

 • identyfikację i analizę przemian fazowych zachodzących w stanie stałym i ciekłym,
 • określenie wartości temperatur charakterystycznych przemian fazowych,
 • określenie zależności ciepła właściwego od temperatury,
 • określenie ciepła (entalpii) przemian fazowych w stanie stałym i ciekłym,
 • określenie parametrów kinetycznych przemian fazowych zachodzących w stanie stałym i ciekłym,
 • wyznaczanie temperaturowej zależności własności termofizycznych metali, stopów i materiałów ceramicznych, użytecznych w komputerowej symulacji - ważnych w praktyce odlewniczej - procesów krzepnięcia i stygnięcia odlewów.

Zwiń

Dylatometr typu DIL 402 C (Netzsch)

Rozwiń
Temperatura pracy do 1600°C
Max. wymiar próbki ф12 mm x 50 mm (średnica x długość)
Szybkości nagrzewania/studzenia (K/min) 0,1 – 50
Pomiar realizowany w atmosferze ochronnej
wyznaczanie charakterystyk rozszerzalności termicznej materiałów w postaci stałej, proszkowej oraz ciekłej wyznaczanie punktu topienia materiałów, punktu mięknięcia, punktu spiekania oraz punktu zeszklenia badanych materiałów

Zwiń

System pomiarowy Permagraph L (Magnet-Physik GmbH)

Rozwiń
skomputeryzowany system do pomiaru pętli histerezy materiałów magnetycznie twardych typu
 • AlNiCo
 • ferrytowych
 • materiałów ziem rzadkich (np. samar-kobalt, neodym-żelazo-bor itp.)
 • możliwość pomiaru próbek o różnych kształtach bez konieczności wyznaczania pola przekroju poprzecznego
 • umożliwia wyznaczanie parametrów magnetycznych takich jak: remanencja, koercja i maksymalna energia
 • komputerowa analiza otrzymanych danych, min. krzywa demagnetyzacji i pętla histerezy
 • możliwość przeprowadzania pomiarów w temperaturze do 1500°C

Zwiń

System pomiarowy Remacomp C-100 (Magnet-Physik GmbH)

Rozwiń
Badanie charakterystyk dynamicznych materiałów magnetycznie miękkich
Parametry mierzone
 • indukcja magnetyczna Bm
 • remanencja Br
 • pole koercji Hc
 • straty mocy w rdzeniu Ps
 • przenikalność magnetyczna µ
Zakres częstotliwości 10 Hz - 400 kHz
Typy wzbudzeń sinusoidalny, trójkątny, prostokątny, liniowo malejący
Pomiary parametrów magnetycznych mogą być przeprowadzane w temperaturze z zakresu -150°C do 350°C
Kształt próbek
 • pierścienie (фw 15 mm – 50 mm, фz 20 mm – 100 mm),
 • pierścienie ze szczeliną powietrzną
 • paski (pomiar przy częstotliwości do 50 Hz)

Zwiń

Analizator impedancji Agilent 4294A z przystawką do pomiaru rdzeni toroidalnych

Rozwiń
 • badania charakterystyk częstotliwościowych zespolonej przenikalności magnetycznej materiałów magnetycznie miękkich
 • wyznaczanie częstotliwości granicznej stosowalności tych materiałów w oparciu o kryterium Snoeka
Zakres częstotliwości 40 Hz - 110 MHz
Wymiary mierzonych rdzeni toroidalnych
 • średnica wewnętrzna ≥ 5 mm
 • średnica zewnętrzna ≤ 20 mm
 • wysokość ≤ 8.5 mm

Zwiń

Urządzenie do bezpośredniego pomiaru efektu magnetokalorycznego (AMT&C, Ltd)

Rozwiń
Umożliwia wyznaczanie efektu magnetokalorycznego metodą bezpośrednią
Zakres temperatur 150 K – 370 K
Zakres pomiaru efektu magnetokalorycznego od 0,1 K
Stabilność temperatury w czasie pomiaru 0,1 K
Zakres pola magnetycznego w czasie pracy 0,02 – 1,8 T
Szybkość zmian pola magnetycznego do 6 T/s
Wymiary próbek (min-max) (1-2)x(2-5)x(8-10) mm
Możliwość pomiaru w trybie automatycznym i manualnym

Zwiń