Badania

prowadzimy badania z zakresu Innowacyjnych
Materiałów Metalicznych i Ceramicznych

Produkty

rdzenie megnetycznie miękkie, materiały magnetokaloryczne,
lutowanie amorficzne, sprawdź całą naszą ofertę

Usługi produkcyjne

usługi metalurgiczne, odlewanie taśm amorficznych

Usługi pomiarowe

pomiary magnetyczne, pomiary kalorymetryczne,
pomiary dylatometryczne

informacje