Zakład Materiałów Proszkowych i Kompozytowych

dr Adriana Wrona

kierownik Zakładu Materiałów Proszkowych i Kompozytowych

adriana.wrona@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380632, Fax: 322316933

dr Jacek Mazur

kierownik Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Badań Strukturalnych

jacek.mazur@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380422, Fax: 322316933

mgr inż. Marcin Lis

kierownik Pracowni Metalurgii Proszków

marcin.lis@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380251, Fax: 322380262

Bogumiła Góral

sekretariat

bogumila.goral@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380632, Fax: 322316933

mgr Katarzyna Bilewska

asystent

katarzyna.bilewska@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380222, Fax: 322316933

mgr inż. Marian Czepelak

specjalista inżynieryjno–techniczny

marian.czepelak@imn.gliwice.pl,
Tel: 32/2380261

dr Colin Dupont

specjalista

colin.dupont@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380222

dr Małgorzata Kamińska

adiunkt

malgorzata.kaminska@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380612

mgr inż. Dariusz Kołacz

asystent naukowo-badawczy

dariusz.kolacz@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380441

mgr inż. Małgorzata Osadnik

asystent naukowo-badawczy

malgorzata.osadnik@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380441

mgr inż. Krzysztof Rudnicki

specjalista inżynieryjno-techniczny

krzysztof.rudnicki@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380672

dr Mariusz Staszewski

adiunkt

mariusz.staszewski@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380422

dr inż. Adam Szatkowski

adiunkt

adam.szatkowski@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380351

Piotr Tomczyk

piotr.tomczyk@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380261

Paweł Turowski

Tel: 322380261