Zakład Materiałów Funkcjonalnych

dr Aleksandra Kolano Burian

kierownik Zakładu Materiałów Funkcjonalnych

olak@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380251, Fax: 322380262

dr inż. Łukasz Hawełek

kierownik Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Magnetycznych

lukash@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380281

mgr inż. Marcin Polak

kierownik Pracowni Technologii Wytwarzania Materiałów Funkcjonalnych

marcinp@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380240

Ewa Gajger - sekretariat

ewagajger@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380262, Fax: 322380262

dr Roman Kolano, prof. IMN

romank@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380312

dr Patryk Włodarczyk

patrykw@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380281

mgr inż. Magdalena Steczkowska

magdalenas@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380333

mgr inż. Przemysław Zackiewicz

przemyslawz@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380333

mgr inż. Jan Szynowski

jan@imn.gliwice.pl,
Tel: 322380486

mgr Norbert Wójcik

Tel: 322380351

Ewa Gralla

Tel: 322380472

Aleksandra Zynek

Tel: 322380472

Andrzej Golec

Tel: 322380592

Waldemar Oziębłowski

Tel: 322380592

Adam Maleńki

Tel: 322380592

Krzysztof Wójcik

Tel: 322380351

Aleksander Golec

Tel: 322380592