Oferta

Centrum BIAMAT oferuje wykonywanie prac badawczych i ekspertyz dotyczących rozwijanej tematyki, wykonywanie pomiarów właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich i twardych, a także usługi w zakresie małotonażowej produkcji rdzeni amorficznych i nanokrystalicznych do różnych zastosowań w energoelektronice, usługi w zakresie produkcji spoiw amorficznych na bazie Cu oraz Ni oraz wytwarzania materiałów magnetokalorycznych.

Jesteśmy otwarci na współpracę przy inicjowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych, krajowych i międzynarodowych (np. w ramach programów ramowych UE), dotyczących w szczególności technologii wytwarzania i badaniu właściwości  stopów amorficznych i nanokrystalicznych na bazie Fe i Co, magnetostrykcyjnych, stopów z dużym efektem magnetokalorycznym przeznaczonych do chłodziarek magnetycznych i pomp cieplnych , masywnych stopów amorficznych, a ponadto stopów lutowniczych na bazie niklu i miedzi.

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie budowy urządzeń technologicznych i technologii odlewania taśm amorficznych metodą szybkiego schładzania i wytwarzania z tych taśm rdzeni amorficznych i nanokrystalicznych  z zastosowaniem odpowiednio dobranej obróbki cieplnej lub cieplno-magnetycznej.

Przeprowadzamy ekspertyzy materiałowe dotyczące w szczególności materiałów magnetycznie miękkich.

W ramach produkcji małotonażowej oferujemy wykonanie rdzeni amorficznych i nanokrystalicznych z materiałów magnetycznie miękkich do różnych zastosowań w energoelektronice, oraz spoiw amorficznych na bazie Cu oraz Ni.