Charakterystyka profilu działalności

W ramach Centrum opracowane są technologie wytwarzania innowacyjnych materiałów nowej generacji, w szczególności:

 • materiały magnetycznie miękkich i twardych,
 • materiały amorficzne i nanokrystaliczne,
 • kompozyty metaliczno-ceramiczne,
 • stopy Heuslera,
 • materiały magnetostrykcyjne,
 • materiały z gigantycznym efektem magnetokalorycznym,
 • stopy lutownicze,
 • materiały węglowe.

Prowadzone przez nas badania materiałowe obejmują:

 • badania struktury,
 • badania właściwości fizycznych,
 • badania magnetyczne,
 • badania termiczne,
 • badania zjawisk termodynamicznych.

Częścią naszej pracy jest również projektowanie i budowa prototypowych urządzeń i instalacji technologicznych:

 • urządzeń do odlewania taśm amorficznych z wybranych gatunków stopów metodą ultraszybkiego schładzania,
 • urządzeń do obróbki cieplnej i cieplno-magnetycznej rdzeni,
 • urządzeń elektronicznych i elektroenergetycznych w obszarze wykonywania elementów magnetycznie miękkich w nich zawartych,
 • modeli urządzeń schładzających wykorzystujących efekt magnetokaloryczny.