Usługi pomiarowe

Akredytowane pomiary właściwości magnetycznych

Laboratorium oferuje usługi w zakresie pomiarów właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 500 kHz. Parametrami mierzonymi są:

  • indukcja magnetyczna Bm,
  • remanencja Br,
  • straty mocy w rdzeniu Ps,
  • przenikalność magnetyczna µ (początkowa i maksymalna).

Pomiary parametrów magnetycznych mogą być przeprowadzane przy różnych kształtach przebiegu  prądu magnesującego/indukcji (sinusoidalny, trójkątny, prostokątny, liniowo malejący), w temperaturze pokojowej lub w wybranej temperaturze z zakresu od -150°C do 350°C.

Gwarancją wysokiej jakości pomiarów jest fakt posiadania przez nasze Laboratorium akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (od 2004 roku).

Zakres akredytacji

Akredytowane pomiary wykonywane są przy wykorzystaniu system pomiarowego Remacomp C-100 firmy Magnet-Physik GmbH.

Pełny zakres usług pomiarowych

Oferujemy także wykonywanie pomiarów na innych posiadanych przez nas urządzeniach pomiarowych: takich jak kalorymetr typu DSC 404C Pegasus, dylatometr typu DIL 402 C, oraz analizator impedancji Agilent 4294A z przystawką i oprogramowaniem do pomiaru charakterystyk częstotliwościowych zespolonej przenikalności magnetycznej.