Informacje ogólne

Centrum BIAMAT

CENTRUM BADAŃ I APLIKACJI INNOWACYJNYCH MATERIAŁÓW METALICZNYCH I CERAMICZNYCH BIAMAT

zostało utworzone w 2009 roku w ramach podzadania 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a obecnie funkcjonuje w strukturze Zakładu Materiałów Funkcjonalnych Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

 

Misja Centrum BIAMAT:

Konsolidacja środowiska naukowego oraz stworzenie wspólnego zaplecza badawczo-technologicznego wiodących w kraju jednostek naukowych, w celu prowadzenia badań na światowym poziomie w zakresie przyszłościowych materiałów i technologii, ukierunkowanych na zastosowanie w gospodarce. Centrum ma służyć całemu środowisku naukowemu, zarówno polskiemu, jak i zagranicznemu, prowadzącemu badania nad innowacyjnymi materiałami i technologiami.

Potencjał Centrum BIAMAT:

 • kadra – najwyższej klasy naukowcy
 • liczne publikacje naukowe, patenty, wdrożenia, nagrody i wyróżnienia,
 • nowoczesne zaplecze badawczo-technologiczne,
 • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań,
 • doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych,
 • szeroka współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
 • współpraca z przemysłem,
 • akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie pomiarów magnetycznych.

Obszary działalności Centrum BIAMAT:

 • nowe materiały i technologie dla energoelektroniki, elektrotechniki oraz motoryzacji,
 • nowoczesne podzespoły amorficzne i nanokrystaliczne dla energoelektroniki i elektrotechniki,
 • innowacyjne rozwiązania technologiczne dla branży chłodnictwa i klimatyzacji,
 • metalurgia stopów wysoce reaktywnych,
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii do wytwarzania nanomateriałów.