Rdzenie

Rdzenie amorficzne na transformatory średniej częstotliwości

Rozwiń
SYMBOL: AMZ

ZASTOSOWANIE:

 • transformatory do grzejnictwa indukcyjnego
 • transformatory do przetwornic statycznych
 • transformatory sieciowe

ZALETY:

 • konstrukcja zaplatana pozwalająca na nakładanie gotowych uzwojeń na rdzeń
PARAMETRY:
Indukcja nasycenia Bs = 1,4 - 1,56 T
Remanencja Br ~ 0,8 T
Przenikalność magnetyczna µmax = 50000 - 100000
Straty mocy w rdzeniu Ps = 0,2 - 0,3 W/kg
(dla f=50 Hz i B=1,4 T)
Magnetostrykcja nasycenia λs = 25 x 10-6
WARUNKI PRACY:
Częstotliwość fp: do 20 kHz
Temperatura Tp: do 200°C
WYMIARY GEOMETRYCZNE:
Symbol: AMLK
Średnica zewnętrzna (ϕz) ≥ 60 mm
Średnica wewnętrzna (ϕw) ≤ 40 mm
Symbol: AMLP
Średnica zewnętrzna (h) ≥ 50 mm
Średnica wewnętrzna (w) ≤ 30 mm

Zwiń

Rdzenie nanokrystaliczne o wysokiej indukcji nasycenia i obniżonej przenikalności magnetycznej

Rozwiń
SYMBOL: NPT

ZASTOSOWANIE:

 • transformatory specjalne
 • zasilacze impulsowe
 • grzejnictwo indukcyjne

ZALETY:

 • liniowa zależność B(H) w dużym zakresie zmian B
PARAMETRY:
Indukcja nasycenia Bs = 1,5 – 1,6 T
Remanencja Br = 0,1 – 0,3 T
Pole koercji Hc = 30 - 50 A/m
Przenikalność magnetyczna µmax ≤ 1500
Straty mocy w rdzeniu Ps = 1 - 2 W/kg (dla f=50 Hz, B=1,4 T)
Magnetostrykcja nasycenia λs = 8 x 10-6
WARUNKI PRACY:
Częstotliwość fp: do 100 kHz
Temperatura Tp: do 250°C
WYMIARY GEOMETRYCZNE:
Średnica zewnętrzna (ϕz) ≤ 50 - 120 mm
Średnica wewnętrzna (ϕw) ≤ 30 - 80 mm

Zwiń

Rdzenie nanokrystaliczne o obniżonej remanencji

Rozwiń
SYMBOL: NFT

ZASTOSOWANIE:

 • zasilacze impulsowe
 • zasilacze specjlane
PARAMETRY:
Indukcja nasycenia Bs = 1,15 – 1,2 T
Remanencja Br = 0,05 – 0,25 T
Pole koercji Hc = 1 – 1,5 A/m
Przenikalność magnetyczna µmax ≤ 30 000
(liniowa zależność B(H) do wartości B=1 T)
Straty mocy w rdzeniu Ps = 0,01 W/kg (dla f=50 Hz, B=1,1 T)
Ps = 146 W/kg (dla f=100 kHz, B=0,4 T)
Magnetostrykcja nasycenian λs = 0,5 x 10-6
WARUNKI PRACY:
Częstotliwość fp: do 300 kHz
Temperatura Tp: do 200°C
WYMIARY GEOMETRYCZNE:
Średnica zewnętrzna (ϕz) ≤ 120 mm
Średnica wewnętrzna (ϕw) ≤ 80 mm

Zwiń

Rdzenie nanokrystaliczne o wysokiej indukcji nasycenia i przenikalności magnetycznej

Rozwiń
SYMBOL: NFI

ZASTOSOWANIE:

 • dławiki przeciwzakłóceniowe
 • transformatory
 • przekładniki prądowe

ZALETY:

 • wysoka indukcja nasycenia, prawie dwukrotnie wyższa od indukcji rdzeni z materiału Permaloy (Ni80Fe)
 • dobra stabilność temperaturowa
PARAMETRY:
Indukcja nasycenia Bs = 1,15 – 1,2 T
Remanencja Br = 0,8 – 1 T
Pole koercji Hc = 1 – 1,5 A/m
Przenikalność magnetyczna początkowa: µ > 100 000
maksymalna: µmax = 300 000–500 000
Straty mocy w rdzeniu Ps = 0.04 W/kg (f = 50 Hz, B = 1.1 T)
Magnetostrykcja nasycenia λs = 0.5 x 10-6
WARUNKI PRACY:
Częstotliwość fp: do 300 kHz
Temperatura Tp: do 200°C
WYMIARY GEOMETRYCZNE:
Średnica zewnętrzna (ϕz) ≤ 120 mm
Średnica wewnętrzna (ϕw) ≤ 80 mm

Zwiń

Rdzenie nanokrystaliczne o obniżonej przenikalności magnetycznej

Rozwiń
SYMBOL: NFG

ZASTOSOWANIE:

 • zasilacze impulsowe

ZALETY:

 • większa indukcja nasycenia Bs ≥ 1 T
 • mniejsza liczba zwojów
 • mniejsze straty niż w konwencjonalnym dławiku ferrytowym
PARAMETRY:
Indukcja nasycenia Bs = 1,1 T
Remanencja Br ≤ 0,02 T
Przenikalność magnetyczna µ = 20 - 100
WARUNKI PRACY:
Częstotliwość fp: do ~ MHz
Temperatura Tp: do 150°C
WYMIARY GEOMETRYCZNE:
Średnica zewnętrzna (ϕz) 25-50 mm
Średnica wewnętrzna (ϕw) 20-40 mm

Zwiń

Rdzenie amorficzne o wysokiej indukcji nasycenia i obniżonej przenikalności magnetycznej

Rozwiń
SYMBOL: AMT

ZASTOSOWANIE:

 • transformatory specjalne
 • zasilacze impulsowe
 • grzejnictwo indukcyjne

ZALETY:

 • liniowa zależność B(H) w dużym zakresie zmian B
PARAMETRY:
Indukcja nasycenia Bs = 1,4 - 1,56 T
Remanencja Br = 0,1 - 0,3 T
Pole koercji Hc < 10 A/m
Przenikalność magnetyczna µmax ≥ 2000
Straty mocy w rdzeniu Ps = 0,1 W/kg
(dla f=50Hz i B=1,1 T)
Magnetostrykcja nasycenia λs = 25 x 10-6
WARUNKI PRACY:
Częstotliwość fp: do 20 kHz
Temperatura Tp: do 200°C
WYMIARY GEOMETRYCZNE:
Średnica zewnętrzna (ϕz) 50-120 mm
Średnica wewnętrzna (ϕw) 30-80 mm

Zwiń

Rdzenie amorficzne i nanokrystaliczne cięte, prostokątne na transformatory o podwyższonej częstotliwości pracy

Rozwiń
SYMBOL: AMT(p), NFT(p)

ZASTOSOWANIE:

 • transformatory małej i średniej mocy o podwyższonej częstotliwości pracy

ZALETY:

 • łatwy montaż
 • niska remanencja
PARAMETRY:
Indukcja nasycenia Bs =< 1,5
Remanencja Br =< 0,11 T
WARUNKI PRACY:
Częstotliwość fp: do 5 kHz
Temperatura Tp: do 100°C
WYMIARY GEOMETRYCZNE:
Szerokość (w) 15-50 mm
Wysokość (h) 15-250 mm

Zwiń

Rdzenie amorficzne do rozdzielczych transformatorów obniżających

Rozwiń
SYMBOL: AML

ZASTOSOWANIE:

 • transformatory o przekładni 230 V/24 V o mocy od 200 W do 1000 W

ZALETY:

 • oszczędność energii
 • ochrona środowiska
 • straty mocy na biegu jałowym są o ok. 80% niższe niż dla transformatorów z rdzeniem ze stali krzemowej
PARAMETRY:
Indukcja nasycenia Bs = 1,4 - 1,56 T
Remanencja Br = 1 -1,3 T (dla rdzenia toroidalnego)
Br ~ 0,8 T (dla rdzenia prostokątnego)
Pole koercji Hc = 5 - 8 A/m
Przenikalność magnetyczna µmax ≥ 100000
Straty mocy w rdzeniu Ps = 0,2 - 0,3 W/kg
(dla f=50 Hz i B=1,4 T)
Magnetostrykcja nasycenia λs = 25 x 10-6
WARUNKI PRACY:
Częstotliwość fp: do 10 kHz (dla rdzenia toroidalnego)
fp: do 20 kHz (dla rdzenia prostokątnego)
Temperatura Tp: do 200°C
WYMIARY GEOMETRYCZNE:
Symbol: AMLK
Średnica zewnętrzna (ϕz) 30-200 mm
Średnica wewnętrzna (ϕw) ≥20 mm
Symbol: AMLP
Średnica zewnętrzna (h) 50-200 mm
Średnica wewnętrzna (w) 30-120 mm

Zwiń

Rdzenie amorficzne na ekrany magnetyczne

Rozwiń
SYMBOL: ACoL

ZASTOSOWANIE:

 • ekrany magnetyczne

ZALETY:

 • materiał cechuje się dobrymi właściwościami magnetycznie miękkimi w stanie AQ
PARAMETRY:
Indukcja nasycenia Bs = 0,6 - 0,7 T
Remanencja Br = 0,3 - 0,45 T
Pole koercji Hc = 1,5 - 2 A/m
Przenikalność magnetyczna µmax = 100000 - 200000
WARUNKI PRACY:
Częstotliwość fp: do ̃ MHz
Temperatura Tp: do 150°C
WYMIARY GEOMETRYCZNE:
Średnica zewnętrzna (ϕz) 30-50 mm
Średnica wewnętrzna (ϕw) ≥20 mm

Zwiń

Rdzenie amorficzne o wysokiej przenikalności magnetycznej

Rozwiń
SYMBOL: AFeNiL

ZASTOSOWANIE:

 • zasilacze impulsowe
 • sensory siły

ZALETY:

 • bardzo wysoka prostokątność ~ 0,99
 • duża oporność właściwa
PARAMETRY:
Indukcja nasycenia Bs = 0,78 - 0,8 T
Remanencja Br = 0,75 T
Pole koercji Hc = 3 - 4 A/m
Przenikalność magnetyczna µmax ≥ 200000
Straty mocy w rdzeniu Ps = 0,1 W/kg (dla f=50 Hz i B=0,7 T)
Magnetostrykcja nasycenia λs = 12 x 10-6
WARUNKI PRACY:
Częstotliwość fp: do 20kHz
Temperatura Tp: do 150°C
WYMIARY GEOMETRYCZNE:
Średnica zewnętrzna (ϕz) 30-50 mm
Średnica wewnętrzna (ϕw) ≥20 mm

Zwiń