Projects

Centrum Biamat

Zobacz Nasz katalog:
   

Projekty własne:

 1. Projekt badawczy własny nr 4T10C 025 23 pt.: "Badanie właściwości metrologicznych transformatorów pomiarowych o zmodyfikowanych strukturach i parametrach magnetowodów" - zakończony 2004 r.
 2. Projekt badawczy własny nr 4T08A 008 23 pt.: "Badania nad technologią wytwarzania masywnych stopów amorficznych na bazie żelaza oraz określenie ich własności" - zakończony 2004 r.
 3. Projekt badawczy własny nr 4T08D 039 25 pt.: "Określenie przemian strukturalnych w wyniku wyżarzania magnetycznie miękkich ultraszybkoschładzanych stopów na bazie żelaza metodą rentgenograficznej analizy funkcji radialnego rozkładu gęstości atomowej" - zakończony 2005 r.
 4. Projekt badawczy własny nr N N507 4606 33 pt.: "Wpływ obróbki cieplnej i struktury na właściwości magnetyczne, elektryczne i mechaniczne stopów FeAgNbSiB, FeAgNbB, FeAgCoNbB otrzymanych metodą szybkiego studzenia z fazy ciekłej" zakończony w 2009 r

Projekty zamawiane:

 1. Projekt zamawiany nr PW-004/ITE/03/2004 pt.: „Rozwój technologii wytwarzania i eksploatacji z zastosowaniem zaawansowanej techniki”- zakończony 2006 r.
 2. Projekt zamawiany nr PBZ-KBN-115/T08/02 pt.: „Projektowanie, wytwarzanie, struktura, właściwości i zastosowanie metalicznych i ceramicznych materiałów magnetostrykcyjnych” – zakończony 2008 r.
 3. Projekt zamawiany nr PBZ-MNiSW-3/3/2006 pt.: „Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych” – zakończony 2010 r.

Projekty rozwojowe:

 1. Projekt rozwojowy nr N R15 0055 06 pt.: "Innowacyjne materiały magnetyczne do zastosowań w pompach ciepła wykorzystujących efekt magnetokaloryczny" – zakończenie 2012 r.
 2. Projekt rozwojowy z Funduszy Strukturalnych nr POIG.01.03.01-00-058/08 pt.: "Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych" – zakończenie 2013 r strona projektu »
 3. Projekt rozwojowy z Funduszy Strukturalnych nr POIG.01.01.02-00-015/09 pt.: "Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania" – zakończenie 2013 r. strona projektu »

Projekty celowe:

 1. Projekt celowy nr 10T080502000C/5335 pt.: "Uruchomienie produkcji magnetycznie miękkich stopów nanokrystalicznych na osnowie Fe dla zastosowań w elektronice" - zakończony 2004 r.
 2. Projekt celowy z Funduszy Strukturalnych nr WKP_1.4.1/1/2005/10/10/227 pt. "Technologia wytwarzania i zastosowanie magnetycznie miękkich stopów szybkoschładzanych w przemyśle energoelektronicznym i elektrotechnicznym" – zakończony 2007 r. (koordynator Instytut Metali Nieżelaznych)

Projekty inwestycyjne:

 1. Projekt inwestycyjny z Funduszy Strukturalnych nr WKP_1/1.4.2/1/2004/25/25/54 pt.: "Budowa komputerowo sterowanego systemu do obróbki cieplnej i cieplno-magnetycznej" – zakończony 2006 r.