Researches

prowadzimy badania z zakresu Innowacyjnych
Materiałów Metalicznych i Ceramicznych

Products

rdzenie megnetycznie miękkie, materiały magnetokaloryczne,
lutowanie amorficzne, sprawdź całą naszą ofertę

Production services

usługi metalurgiczne, odlewanie taśm amorficznych

Measurement services

pomiary magnetyczne, pomiary kalorymetryczne,
pomiary dylatometryczne

informations