Charakterystyka profilu działalności

W ramach Centrum opracowane są technologie wytwarzania innowacyjnych materiałów nowej generacji, w szczególności:

 • soft and hard magnetic materials,
 • amorphous and nanocrystalline materials,
 • metal-ceramic composites with a perovskite, skutteridite structure,
 • Heusler alloys,
 • magnetostrictive materials,
 • materials exhibiting giant magnetocaloric effect,
 • brazing alloys,
 • carbon materials.

Prowadzone przez nas badania materiałowe obejmują:

 • examination of structure,
 • examination of physical properties,
 • magnetic examinations,
 • thermal examinations,
 • studies of thermodynamic phenomena.

A part of our work is to design and building prototype equipment and technological installations:

 • equipment for casting amorphous ribbons from selected grades of alloys by melt-spinning,
 • equipment for heat treatment and thermo-magnetic treatment of cores,
 • urządzeń elektronicznych i elektroenergetycznych w obszarze wykonywania elementów magnetycznie miękkich w nich zawartych,
 • modeli urządzeń schładzających wykorzystujących efekt magnetokaloryczny.