Magnetocaloric materials

Material: Gd5Si2Ge2

Show
 • Wielkość zmiany entropii magnetycznej [-ΔS] : 13-18 [J/kgK] @ 2T
 • Wielkość adiabatycznej zmiany temperatury [&*Delta;T]: 3.5-4.5 [K] @ 1.7T
 • Postać: pastylka
 • Waga: 2-3 [g]

Hide

Material: LaFe11.8Si1.2

Show
 • Wielkość zmiany entropii magnetycznej [-ΔS] : 21 [J/kgK] @ 2T
 • Wielkość adiabatycznej zmiany temperatury [ΔT]: 6 [K] @ 1.7T
 • Postać: pastylka
 • Waga: 2-3 [g]

Hide

Materiał: LaFe11.6Si1.4

Show
 • Wielkość zmiany entropii magnetycznej [-ΔS] : 17 [J/kgK] @ 2T
 • Wielkość adiabatycznej zmiany temperatury [ΔT]: 4,7 [K] @ 1.7T
 • Postać: pastylka
 • Waga: 2-3 [g]

Hide

Material: LaFe11.4Si1.6

Show
 • Wielkość zmiany entropii magnetycznej [-ΔS] : 11[J/kgK] @ 2T
 • Wielkość adiabatycznej zmiany temperatury [ΔT]: 2,4 [K] @ 1.7T
 • Postać: pastylka
 • Waga: 2-3 [g]

Hide

Material: LaFe11Co0.8Si1.2

Show
 • Wielkość adiabatycznej zmiany temperatury [ΔT]: 2,5 [K] @ 1.7T
 • Postać: pastylka
 • Waga: 2-3 [g]

Hide